STENDES TAUTAS NAMS
Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 5

: 3

: 2

1. Taiga Lasmane 2 0
3. Vizma Petrēvica 2 0
4. Ilva Ivaska 2 0
2. Antra Treide 1 0
5. Vēsma Švinberga 1 0




.

.