Saulkrastu novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

2 / 2

: 16

: 6

: 10

* .
1. Ieva Kantmane 4 1 19 1.
3. Dina Šulca 2 0 18 2.
2. Vika Koha 1 1 16 3.
.

*

.