ZAŅAS PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
"Sūbri", Zaņas pag., Saldus nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 0

: 1

1. Taiga Lasmane 0 0
2. Antra Treide 0 0
3. Vizma Petrēvica 0 0
4. Ilva Ivaska 0 0
5. Vēsma Švinberga 0 0
.

.