SALDUS PILSĒTAS PAMATSKOLA
Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

1. Taiga Lasmane 1 0
2. Antra Treide 1 1
3. Vizma Petrēvica 1 1
4. Ilva Ivaska 0 1
5. Vēsma Švinberga 0 1
.

.