Riebiņu novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

6 / 6

: 6

: 2

: 4

* .
2. Līga Šalma 2 0 8 1.
1. Kaspars Lazdāns 1 0 7 2.
.

*

.