Līvānu novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

8 / 8

: 17

: 7

: 10

* .
2. Līga Šalma 7 0 24 1.
1. Kaspars Lazdāns 4 1 20 2.
.

*

.