Lielvārdes novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

5 / 5

: 11

: 3

: 8

* .
2. Vika Koha 2 0 13 1.
3. Dina Šulca 2 0 13 2.
1. Ieva Kantmane 1 0 12 3.
.

*

.