Cesvaines novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

2 / 2

: 5

: 5

: 0

* .
2. Vika Koha 4 1 8 1.
1. Ieva Kantmane 3 2 6 2.
3. Dina Šulca 3 2 6 3.
.

*

.