Zilupes novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

4 / 4

: 3

: 1

: 2

* .
1. Kaspars Lazdāns 1 0 4 1.
2. Līga Šalma 1 0 4 2.
.

*

.