VAIŅODES KULTŪRAS NAMS
Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 0

: 2

1. Taiga Lasmane 0 0
2. Antra Treide 0 0
3. Vizma Petrēvica 0 0
4. Ilva Ivaska 0 0
5. Vēsma Švinberga 0 0
.

.