KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE
Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

3. Vizma Petrēvica 1 0
1. Taiga Lasmane 0 0
2. Antra Treide 0 0
4. Ilva Ivaska 0 0
5. Vēsma Švinberga 0 0
.

.