GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS
M. Namiķa iela 2B, Grobiņa, Grobiņas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 9

: 4

: 5

5. Vēsma Švinberga 2 0
1. Taiga Lasmane 2 1
2. Antra Treide 2 1
4. Ilva Ivaska 2 1
3. Vizma Petrēvica 1 2
.

.