AIZPUTES KULTŪRAS NAMS
Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 2

: 1

1. Taiga Lasmane 1 1
2. Antra Treide 1 1
3. Vizma Petrēvica 1 1
4. Ilva Ivaska 1 1
5. Vēsma Švinberga 1 1
.

.