SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS
Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 1

: 2

1. Taiga Lasmane 1 0
3. Vizma Petrēvica 1 0
5. Vēsma Švinberga 1 0
2. Antra Treide 0 1
4. Ilva Ivaska 0 1
.

.