KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "SOCIĀLAIS DIENESTS"
Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 1

: 3

5. Vēsma Švinberga 1 0
1. Taiga Lasmane 0 0
2. Antra Treide 0 0
3. Vizma Petrēvica 0 0
4. Ilva Ivaska 0 0
.

.