GĀRSENES KULTŪRAS NAMS
"Akācijas", Gārsene, Gārsenes pag., Aknīstes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 1

: 1

1. Dace Brimerberga 1 0
2. Baiba Kņūta 0 0
3. Anna Naumova 0 0
4. Marita Koha 0 0
.

.