AKNĪSTES NOVADA DOME
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 2

: 2

1. Dace Brimerberga 1 0
2. Baiba Kņūta 1 1
3. Anna Naumova 0 1
4. Marita Koha 0 1
.

.