JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA
Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 4

: 0

1. Dace Brimerberga 2 0
2. Baiba Kņūta 1 0
3. Anna Naumova 1 0
4. Marita Koha 0 1
.

.