JĒKABPILS PAMATSKOLA
Rīgas iela 200A, Jēkabpils

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 1

: 2

1. Dace Brimerberga 1 0
2. Baiba Kņūta 1 0
3. Anna Naumova 1 0
4. Marita Koha 1 0
.

.