BRANKU PAKALPOJUMA CENTRS
Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 6

: 4

: 2

1. Dace Brimerberga 4 0
2. Baiba Kņūta 4 0
3. Anna Naumova 4 0
4. Marita Koha 4 0
.

.