LIELPLATONES TAUTAS NAMS
"Mazplatone", Sidrabe, Lielplatones pag., Jelgavas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

1. Dace Brimerberga 0 0
3. Anna Naumova 0 0
4. Marita Koha 0 0
2. Baiba Kņūta 0 1
.

.