ELEJAS SAIETA NAMS
Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

1. Dace Brimerberga 1 0
2. Baiba Kņūta 1 0
3. Anna Naumova 1 0
4. Marita Koha 1 0
.

.