NOVADA DOME
"Zelmeņi", Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 1

: 3

3. Anna Naumova 0 0
4. Marita Koha 0 0
1. Dace Brimerberga 0 1
2. Baiba Kņūta 0 1
.

.