Dagdas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

11 / 11

: 4

: 2

: 2

* .
1. Kaspars Lazdāns 2 0 6 1.
2. Līga Šalma 1 0 5 2.
.

*

.