Salas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

3 / 3

: 5

: 3

: 2

* .
1. Dace Brimerberga 1 2 4 1.
2. Baiba Kņūta 1 2 4 2.
3. Anna Naumova 1 2 4 3.
4. Marita Koha 1 2 4 4.
.

*

.