Viesītes novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

4 / 4

: 6

: 2

: 4

* .
2. Baiba Kņūta 1 1 6 1.
1. Dace Brimerberga 0 1 5 2.
3. Anna Naumova 0 1 5 3.
4. Marita Koha 0 1 5 4.
.

*

.