VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 0

: 2

1. Dace Brimerberga 0 0
2. Baiba Kņūta 0 0
3. Anna Naumova 0 0
4. Marita Koha 0 0
.

.