UZVARAS VIDUSSKOLA
Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

3. Anna Naumova 1 1
1. Dace Brimerberga 0 1
2. Baiba Kņūta 0 1
4. Marita Koha 0 1
.

.