VECTILŽAS PAGASTA PĀRVALDE
Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 0

: 0

: 0

1. Kaspars Lazdāns 0 0
2. Līga Šalma 0 0
.

.