Auces novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

6 / 6

: 9

: 6

: 3

* .
3. Anna Naumova 5 0 14 1.
1. Dace Brimerberga 4 1 12 2.
2. Baiba Kņūta 3 1 11 3.
4. Marita Koha 3 1 11 4.
.

*

.