VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE
"Vaiņagi", Korneti, Veclaicenes pag., Alūksnes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 1

: 2

1. Ieva Kantmane 1 0
2. Vika Koha 1 0
3. Dina Šulca 1 0
.

.