SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRS
Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 1

: 3

1. Dace Brimerberga 1 0
4. Marita Koha 1 0
2. Baiba Kņūta 0 0
3. Anna Naumova 0 0
.

.