MAZZALVES PAGASTA PĀRVALDE
Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

1. Dace Brimerberga 1 0
4. Marita Koha 1 0
2. Baiba Kņūta 0 0
3. Anna Naumova 0 0
.

.