JAUNJELGAVAS NOVADA DOME
Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 0

: 3

1. Dace Brimerberga 0 0
2. Baiba Kņūta 0 0
3. Anna Naumova 0 0
4. Marita Koha 0 0
.

.