GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKA
Kuldīgas iela 110, Ventspils

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 5

: 2

: 3

1. Taiga Lasmane 2 0
2. Antra Treide 2 0
3. Vizma Petrēvica 1 0
4. Ilva Ivaska 1 0
5. Vēsma Švinberga 1 0
.

.