KULTŪRAS CENTRS
Kuldīgas iela 18, Ventspils

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 19

: 9

: 10

1. Taiga Lasmane 6 1
4. Ilva Ivaska 5 0
5. Vēsma Švinberga 4 0
2. Antra Treide 4 1
3. Vizma Petrēvica 3 1
.

.