LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS
Rožu laukums 5/6, Liepāja

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 6

: 4

: 2

1. Taiga Lasmane 3 1
2. Antra Treide 3 1
3. Vizma Petrēvica 3 1
4. Ilva Ivaska 3 1
5. Vēsma Švinberga 3 1
.

.