EZERKRASTA SĀKUMSKOLA
Lauku iela 54, Liepāja

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 1

: 1

1. Taiga Lasmane 1 0
2. Antra Treide 0 0
3. Vizma Petrēvica 0 0
4. Ilva Ivaska 0 0
5. Vēsma Švinberga 0 1
.

.