LIEPĀJAS RAIŅA 6. VIDUSSKOLA
Ganību iela 106, Liepāja

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 5

: 0

: 5

1. Taiga Lasmane 0 0
2. Antra Treide 0 0
3. Vizma Petrēvica 0 0
4. Ilva Ivaska 0 0
5. Vēsma Švinberga 0 0
.

.