LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLA
Dunikas iela 9/11, Liepāja

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

1. Taiga Lasmane 1 0
3. Vizma Petrēvica 1 0
4. Ilva Ivaska 1 0
2. Antra Treide 0 0
5. Vēsma Švinberga 0 0
.

.