LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS
Rožu laukums 5/6, Liepāja

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 1

: 3

1. Taiga Lasmane 1 0
2. Antra Treide 1 0
3. Vizma Petrēvica 1 0
4. Ilva Ivaska 1 0
5. Vēsma Švinberga 1 0
.

.