LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE
Lielā iela 14, Liepāja

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

1. Taiga Lasmane 2 0
2. Antra Treide 2 0
3. Vizma Petrēvica 1 0
4. Ilva Ivaska 1 0
5. Vēsma Švinberga 1 0
.

.