LIEPĀJAS 15. VIDUSSKOLA
Oskara Kalpaka iela 96, Liepāja

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 5

: 2

: 3

1. Taiga Lasmane 2 0
2. Antra Treide 2 0
3. Vizma Petrēvica 2 0
4. Ilva Ivaska 2 0
5. Vēsma Švinberga 2 0
.

.