Amatas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

6 / 6

: 7

: 6

: 1

* .
3. Dina Šulca 4 1 10 1.
1. Ieva Kantmane 2 1 8 2.
2. Vika Koha 2 1 8 3.
.

*

.