Līgatnes novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

2 / 2

: 8

: 5

: 3

* .
2. Vika Koha 4 1 11 1.
1. Ieva Kantmane 3 2 9 2.
3. Dina Šulca 3 2 9 3.
.

*

.