Vecumnieku novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

7 / 7

: 10

: 2

: 8

* .
1. Dace Brimerberga 1 1 10 1.
2. Baiba Kņūta 1 1 10 2.
3. Anna Naumova 1 1 10 3.
4. Marita Koha 1 1 10 4.
.

*

.