RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Gaismas iela 9, Daugavpils

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 0

: 3

1. Kaspars Lazdāns 0 0
2. Līga Šalma 0 0
.

.