Jaunjelgavas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

6 / 6

: 5

: 1

: 4

* .
1. Dace Brimerberga 1 0 6 1.
2. Baiba Kņūta 1 0 6 2.
3. Anna Naumova 1 0 6 3.
4. Marita Koha 1 0 6 4.
.

*

.