Engures novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

4 / 4

: 8

: 4

: 4

* .
1. Dace Brimerberga 2 1 9 1.
2. Baiba Kņūta 1 1 8 2.
4. Marita Koha 0 1 7 3.
3. Anna Naumova 0 2 6 4.
.

*

.