Tukuma novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

16 / 16

: 14

: 4

: 10

* .
1. Dace Brimerberga 3 0 17 1.
4. Marita Koha 3 0 17 2.
2. Baiba Kņūta 2 0 16 3.
3. Anna Naumova 2 0 16 4.
.

*

.